1

GENEL KURUL İLANI

Değerli üyemiz ORFAMDER 9. OLAĞAN GENEL KURULUMUZA iştirakiniz bizleri mutlu edecektir.

(Üye olmayan meslektaşlarımız misafir olarak katılabilir)

GÜNDEM

1. Açılış ve Yoklama

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi

3. Yönetim Kurulu çalışma raporu, gelir tabloları, bilanço tabloları ile Denetim Kurulu raporunun okunması

4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası

5. Bütçe teklifinin görüşülmesi

6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi

7. Dilek ve Temenniler

8. Kapanış

Çoğunluklu ;18 Mayıs 2024 Cumartesi SAAT :17.00

Çoğunluksuz: 1 haziran 2024 Cumartesi SAAT: 17.00