1

Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri ile Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelik” Değişikliği

TMMOB Yönetim Kurulunda 2021’den itibaren uğraşı verilen “Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri ile Serbest Meslek Bürolarının Çalışma Alanlarına Dair Yönetmelik” değişikliği 26.12.2023 ve 32411 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Böylece meslek mensuplarına, özellikle Orman Endüstri Mühendislerine yeni istihdam alanları oluşturulmuştur. Tüm meslek gruplarımıza ve ülkemiz ormancılığına hayırlı olmasını diliyor; ORFAMDER olarak tüm meslektaşlarımız adına yönetmeliğin çıkarılması için mücadele veren taraflara teşekkür ediyoruz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231226-9.htm