Derneğimiz HakkındaORFAMDER, üyeleri ile öğrencilikten başlayıp, hayatın sonuna kadar kardeşlik hukuku ile birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma içinde aidiyet bağı kuran bir gönül hareketi olarak 1980 yılında Orman Fakülteliler tarafından kurulmuş olup 17.07.2008 tarihinde kurumsallaşmıştır. Yardımlaşma ve dayanışmayı ibadet bilinciyle hayatımızın her anına sirayet ettirmek bizim yegâne gayemizdir.

VizyonumuzTürkiye ormanları ve ormancılık mesleğinin bütün paydaşları ile birlikte gelişimi için kamu yararını gözeterek ülke politikalarına katkı sunan, ormancılık mesleğinin üstün standartlara ulaşması için çalışan, etkili bir mesleki sivil toplum kuruluşu olmaktır.


MisyonumuzOrman ve diğer ekosistem bileşenlerinin tüm işlev ve ürünleri ile bir bütün içerisinde ulusal çıkarlar ve kamu yararına sürdürülebilir yönetimi ve ülkemiz ormancılığının gelişimine katkı sağlayacak ulusal politikalar geliştirmek, tüm paydaşları ile ormancılık mesleğinin sorunlarına çözüm üretmek ve meslektaş haklarını savunmak; eğitim, bilim ve teknolojik olarak gelişimlerini sağlamak amaçları doğrultusunda çalışma ve faaliyetlerde bulunmaktır.

MisyonumuzOrman ve diğer ekosistem bileşenlerinin tüm işlev ve ürünleri ile bir bütün içerisinde ulusal çıkarlar ve kamu yararına sürdürülebilir yönetimi ve ülkemiz ormancılığının gelişimine katkı sağlayacak ulusal politikalar geliştirmek, tüm paydaşları ile ormancılık mesleğinin sorunlarına çözüm üretmek ve meslektaş haklarını savunmak; eğitim, bilim ve teknolojik olarak gelişimlerini sağlamak amaçları doğrultusunda çalışma ve faaliyetlerde bulunmaktır.

Dernek DeğerlerimizORFAMDER, odak noktası ormancılık mesleği olan ve gücünü meslektaş birlikteliğinden alan bir gönül hareketidir.

ORFAMDER, milli ve manevi hassasiyetleri önceleyerek, ormancılıkta ahlak, maneviyat ve adalet duygusunu yaygınlaştırmayı amaçlayan faaliyetler yürütür.

ORFAMDER, tabiatı bir emanet olarak görür ve gelecek nesillere aktarılması için doğaya yakın ormancılık için mücadele eder.

ORFAMDER, mesleğimizin bilimsel ve teknolojik alanda gelişmesine katkı sağlamak için çalışır.

  • Gönül hareketi
  • Milli ve manevi hassasiyetler
  • Doğaya yakın ormancılık
  • Bilimsel ve teknolojik katkılar
image_pdfimage_print
  Üye Ol