ORFAMDER Sözlük

02.01.2023

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED)

02.01.2023

KARBON AYAKİZİ

02.01.2023

PERMAKÜLTÜR

Permakültür Permakültür kavramının isim babası Bill Mollison, Permakültür: Bir Tasarımcı Elkitabı adlı eserinde permakültürü şöyle tanımlar: Permakültür, doğal ekosistemlerin çeşitliliğine, istikrarına ve esnekliğine sahip olan tarımsal […]
02.01.2023

FOSİL YAKITLAR

Fosil yakıtlar, yaklaşık 300 milyon yıl önce yaşamış olan bitki ve organizmaların yoğun ısı ve basınca maruz kalmasıyla ortaya çıkan enerji kaynaklarıdır. En yaygın olarak kullanılan […]
02.01.2023

SIFIR ATIK

Sıfır Atık israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması […]
02.01.2023

EKOLOJİ

Ekoloji 1866 yılında ekoloji terimini ilk kez kullanan Ernst Haeckel. Ekoloji (Yunanca: Οίκος — ev, Yunanca: Λόγος — bilim) ya da doğa bilimi, canlıların hem kendi […]
18.12.2022

ENFEKSİYON

18.12.2022

ANIT AĞAÇ

18.12.2022

ANTİOKSİDAN

06.12.2022

KOMPOST

06.12.2022

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

06.12.2022

SERA ETKİSİ

06.12.2022

KÜRESEL ISINMA

06.12.2022

MEŞCERE

image_pdfimage_print
  Üye Ol